Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb (viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

OK

MITUTOYO

prístroje pre meranie tvaru a povrchu

divízia Periferie

Temperovací technologie

Viacokruhové impulzné temperovanie pre najvyššiu kvalitu a najkratšiu dobu cyklu

Vysoko efektívna patentovaná temperovacia technika!

Spoločnosť ONI Temperiertechnik Rhytemper GmbH sa zaoberá kvalitnou temperovacou technikou, určenou hlavne pre plastikársky priemysel. Jadro našej činnosti tvorí metóda impulzného temperovania Rhytemper®, ktorej patent bol prihlásený už v roku 1994.


Cieleným temperovaním každého jednotlivého temperovacieho okruhu je možné spravidla značne optimalizovať kvalitu vstrekovaných dielov. Vďaka tejto skutočnosti sa v priebehu posledných rokov- hlavne u náročných tvaroviek - presadilo kvalitné viaceokruhové temperovanie. S temperovaním pomocou jediného prístroja by dnes nebolo možné hospodárne vyrábať mnoho druhov tvaroviek.


Na trhu sa etablovali dve metódy viacokruhového temperovania: kontinuálne temperovanie a diskontinuálne temperovanie, nazývané tiež impulzné. Kontinuálne temperovanie je technológia založená na konvenčnom temperovaní pomocou jediného prístroja. Pri využívaní tejto metódy sa väčšinou zlučuje niekoľko štandardných temperovacích jednotiek do jedného systému.

Patentovaná metóda impulzného temperovania Rhytemper® patrí medzi diskontinuálne metódy temperovania.

Základný rozdiel medzi oboma temperovacími systémami, pokiaľ jde o náročnosť inštalácie a potrebný priestor, znázorňujú následujúce nákresy.

Konvenčné viaceokruhové temperovanie
Niekoľko štandardných temperovacích prístrojov zlúčených v jeden systém a nainštalovaných spravidla vedľa vstrekovacieho stroja.

Rhytemper04_Technologie2

Impulzné temperovanie Rhytemper®
Vďaka kompaktnej konštrukcii sa temperovacie okruhy bežne rozdeľujú priamo na upínacej doske nástroja (pri zvolení integrácie).

Rhytemper04_Technologie2b

V porovnaní s konvenčným viacokruhovým temperovaním sa značne znižuje náročnosť inštalácie, resp. zapojenie hadíc.

Kontakty