Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb (viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

OK

MITUTOYO

prístroje pre meranie tvaru a povrchu

divízia Periferie

Sušenie plastového granulátu

KochSuseni

Vysušený plastový granulát je nutný pre výrobu plastových dielov vysokej kvality.
Hlavnou príčinou vzniku povrchovej vlhkosti plastového granulátu sú predovšetkým kondenzát, vlhké skladovacie priestory a netesné prepravné obaly. Každý typ plastového granulátu sa potýka s týmito nepriaznivými vplyvmi.

Časť plastových granulátov sú tzv. hygroskopické materiály. Tieto typy materiálov „si ukladajú“ molekuly vody vo svojom jadre a fungujú ako „huby“, ktoré nasávajú vlhkosť.

Tieto typy termoplastických granulátov musia byť pred svojim spracovaním bezpodmienečne vysušené a zbavené vlhkosti. Pri spracovaní vlhkého materiálu vo vstrekovacom procese môže totiž dochádzať k produkcii nezhodných dielov, predovšetkým s povrchovými vadami.

Základné kritériá sušiaceho procesu :

Zvyšková vlhkosť
... je obsah vlhkosti, ktorý je nameraný po procese sušenia. Maximálna hodnota zvyškovej vlhkosti je daná typom materiálu.

Sušiaci čas
... je čas, za ktorý by mal byť materiál vysušený na predpísanú požadovanú hodnotu.

Teplota sušenia
... je teplota, pri ktorej je materiál sušený.

Doba zotrvania
..  je celkový čas, po ktorý je plastový granulát sušený v sušiacom zásobníku od naplnenia po odsatie do vstrekovacieho stroja.

Suchý vzduch
... je horúci vysušený vzduch. Pretože horúci vzduch má vyššiu schopnosť pohlcovať vlhkosť, odoberá tak vlhkosť z plastového granulátu.

Rosný bod
... je pri procese sušenia plastového granulátu teplota, pri ktorej vlhkosť vzduchu kondenzuje v materiále.

Koch suchovzdušné sušiarne
 
Kontakty