Stránka používá soubory cookie

KUBOUŠEK Group žádá o Váš souhlas s používáním souborů cookie pro účely výkonu, sledování pohybu na webových stránkách, sociálních médií a reklam. Abychom mohli lépe přizpůsobovat reklamu a funkce sociálních médií, používáme i cookies třetích stran. Více informací, včetně toho, jak zakázat sledování souborů cookie, najdete v našich Zásadách ochrany zpracování údajů v části „Webové stránky“. Souhlasíte s používáním souborů cookie a zpracováním souvisejících osobních údajů? Souhlasím

MITUTOYO

přístroje pro měření tvaru a povrchu

KUBOUŠEK Technologies and Instruments

Základy plastikářské výroby


 

Zkratka kurzu: TECH 0

Úroveň: základní kurz

Max. počet účastníků: 5

 

Na kurzu získáte:

Základní znalosti o technologii vstřikování plastů a periferních zařízení.

 

Témata:

 • Bezpečnost při práci na vstřikovacích strojích a robotech
 • Základy vstřikovací techniky
 • Efektivní využívání a nastavení technologie vstřikování plastů
 • Rozdělení vstřikovacích strojů
 • Ovládací a zobrazovací prvky vstřikovacího stroje a robotu
 • Periferní a přídavná zařízení – komunikace
 • Praktické přezkoušení získaných znalostí účastníků na vstřikovacím stroji, robotu nebo simulátoru

 

Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Pro praktickou část je ve firmě KUBOUŠEK s.r.o. k dispozici stroj KM80/380CX, na kterém kurz probíhá. V případě požadavku, aby se kurz konal přímo u zákazníka, je nutné zajistit stroj ke školicím účelům.

Předpoklady: Nejsou požadovány žádné speciální předchozí znalosti.

 

Cenu kurzu vám poskytneme na vyžádání.
Vzdělávací centrum KUBOUŠEK
e-mail: ec@kubousek.cz
Tel.: +420 389 046 152

 

Základní technologická školení


 

Zkratka kurzu: TECH 1

Základní technologické školení

Úroveň: základní kurz

Min. počet účastníků: 8

 

Na kurzu se naučíte:

Správně nastavit vstřikovací stroje a jejich procesní parametry.
Zjišťovat příčiny vad výlisků a způsoby jejich odstranění.

 

Témata:

 • Materiálové školení
 • Nastavení stroje po technologické stránce
 • Proces - vliv technologických parametrů na stav a vlastnosti výlisků
 • Optimalizace procesu - kontrola kvality, obvyklé závady a způsoby odstranění

 

Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Pro praktickou část je ve firmě KUBOUŠEK s.r.o. k dispozici stroj KM80/380CX, na kterém kurz probíhá. V případě požadavku, aby se kurz konal přímo u zákazníka, je nutné zajistit stroj ke školicím účelům.

Předpoklady: Nejsou požadovány žádné speciální předchozí znalosti.

 

Cenu kurzu vám poskytneme na vyžádání.
Vzdělávací centrum KUBOUŠEK
e-mail: ec@kubousek.cz
Tel.: +420 389 046 152

 

Technologie MuCell


 

Zkratka kurzu: TECH MC

Úroveň: základní kurz

Max. počet účastníků: 5

 

Na kurzu získáte:

Základní znalosti o technologii vstřikování plastů a periferních zařízení.

 

Témata:

Teoretická část (1. den)

 • Principy a rozdíly fyzikálního a chemického pěnění
 • Vliv pěnění na vnitřní tlak v dutině formy; principy plnění dílu
 • Vliv pěnění na termoplastický materiál
 • Výhody z hlediska navrhování dílů
 • Vliv na ceny; příklady kalkulací dílů
 • Opakovatelnost procesu a kontrola kvality
 • Šneky pro pěněné díly
 • Vibrování a ultrazvukové sváření MuCell dílů
 • Mechanické chování MuCell pěněných dílů
 • Design dílu a formy

Praktická část (2. den)

 • Testování vlivu nastavovacích parametrů na proces a výlisek
 • Nízké procento pěnění a jeho vliv na doplnění dílu a propady
 • Vysoké procento pěnění a jeho vliv na mechanické vlastnosti a úspory hmotnosti
 • Vliv nastavení protitlaku a otáček šneku na homogenní promíchání plynu v tavenině – dopady na post-blow efekt
 • Vliv zádržné doby taveniny a plynu na defekty dílu (optimalizace doby zpoždění plastifikace)
 • Vliv doby chlazení na post-blow efekt
 • Vliv Roctool technologie na post-blow efekt
 • Vliv vstřikovací rychlosti zpěněného materiálu na doplnění

 

Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Pro praktickou část je ve firmě KUBOUŠEK s.r.o. k dispozici stroj KM80/380CX, na kterém kurz probíhá. V případě požadavku, aby se kurz konal přímo u zákazníka, je nutné zajistit stroj ke školicím účelům.

Předpoklady: Nejsou požadovány žádné speciální předchozí znalosti.

 

Cenu kurzu vám poskytneme na vyžádání.
Vzdělávací centrum KUBOUŠEK
e-mail: ec@kubousek.cz
Tel.: +420 389 046 152

 

Manažerský kurz I - efektivní využívání vstřikovacích strojů a periferních zařízení


 

Zkratka kurzu: MAN 1

Úroveň: základní kurz

Max. počet účastníků: 5

 

Na kurzu získáte:

Základní znalosti o efektivním využívání a nastavení vstřikovacích strojů a periferních zařízení.

 

Témata:

 • Bezpečnost při práci na vstřikovacích strojích a periferiích
 • Základní technické údaje o vstřikovacích strojích a jejich využití v praxi
 • Základní technické údaje o robotech a jejich využití v praxi
 • Ovládací a zobrazovací prvky vstřikovacího stroje
 • Ovládací a zobrazovací prvky robotu
 • Obsluha a efektivní nastavení vstřikovacího stroje a robotu
 • Základní možnosti nastavení kontroly kvality
 • Základní problémy v nastavení vstřikovacích strojů a robotů
 • Základní informace o údržbě a péči o vstřikovací stroje a roboty
 • Periferní a přídavná zařízení – komunikace
 • Praktické přezkoušení získaných znalostí účastníků na vstřikovacím stroji, robotu nebo simulátoru

 

Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Pro praktickou část je ve firmě KUBOUŠEK s.r.o. k dispozici stroj KM80/380CX, na kterém kurz probíhá. V případě požadavku, aby se kurz konal přímo u zákazníka, je nutné zajistit stroj ke školicím účelům.

Předpoklady: Nejsou požadovány žádné speciální předchozí znalosti.

 

Cenu kurzu vám poskytneme na vyžádání.
Vzdělávací centrum KUBOUŠEK
e-mail: ec@kubousek.cz
Tel.: +420 389 046 152

 

Manažerský kurz II - efektivní využívání vstřikovacích strojů a periferních zařízení


 

Zkratka kurzu: MAN 2

Úroveň: pokročilý kurz

Max. počet účastníků: 5

 

Na kurzu získáte:

Pokročilé znalosti o efektivním využívání a nastavení vstřikovacích strojů a periferních zařízení.

 

Témata:

 • Bezpečnost při práci na vstřikovacích strojích a periferiích
 • Technické údaje o vstřikovacích strojích a jejich využití v praxi
 • Technické údaje o robotech a jejich využití v praxi
 • Ovládací a zobrazovací prvky vstřikovacího stroje
 • Ovládací a zobrazovací prvky robotu
 • Speciální nastavení vstřikovacího stroje a robotu
 • Rozšířené možnosti nastavení kontroly kvality
 • Řešení problémů ve speciálním nastavení vstřikovacích strojů a robotů
 • Rozšířené informace o údržbě a péči o vstřikovací stroje a roboty
 • Periferní a přídavná zařízení – rozšířené možnosti komunikace
 • Praktické přezkoušení získaných znalostí účastníků na vstřikovacím stroji, robotu nebo simulátoru

 

Kurz se skládá z teoretické a praktické části. K teoretické části jsou dodávány školicí podklady. Pro praktickou část je ve firmě KUBOUŠEK s.r.o. k dispozici stroj KM80/380CX, na kterém kurz probíhá. V případě požadavku, aby se kurz konal přímo u zákazníka, je nutné zajistit stroj ke školicím účelům.

Předpoklady: Jsou požadovány znalosti na úrovni kurzu MAN 1.

 

Cenu kurzu vám poskytneme na vyžádání.
Vzdělávací centrum KUBOUŠEK
e-mail: ec@kubousek.cz
Tel.: +420 389 046 152